Vad är coaching?

Coaching är en modell som jag tycker är fantastisk att använda både i grupp och på ett individuellt plan. Framförallt känner jag att det är otroligt viktigt idag när det bara ställs högre och högre krav på människan både i vardagsliv och arbetsliv. Stress och utbrändhet har idag utvecklats till ett gigantiskt och svårhanterbart samhällsproblem, världen ser annorlunda ut idag.

Att coacha är ett sätt att hjälpa människor och det krävs inte att man behöver genomgå några alltför påfrestande och djupa psykiska resor. Fokus ligger på att jag bearbetar den problematik som finns just nu i dagsläget hos individen/individerna. Personlig utveckling ingår i coachingprocessen och som coach ligger fokus på att hitta positiva och starka sidor hos individen/individerna och min centrala uppgift är att försöka att utveckla dessa sidor så att de blir ännu bättre och starkare. Samtidigt i denna process ingår även självförtroendehöjande aktiviteter, positivt tänkande och att jag medvetandegör brister, ansvar och problem. Det är viktigt att jag som coach analyserar och lyssnar men det är även betydelsefullt att man samarbetar och t.ex brainstormar och arbetar med visioner och drömmar. Coaching är ett mycket bra komplement till vanliga psykologer, kuratorer, samtalsterapeuter m.fl.

Coaching kan anpassas till ett mångfald av olika problemområden men jag vill förstärka att det inte är lämpligt att använda om man har svårartade psykiska sjukdomar eller andra problem t.ex. svår depression, ångest mm. Där krävs det en helt annan medicinsk kompetens. När coaching ska användas som modell är det alltså av stor vikt att klienten är coachbar för att det ska bli ett positvt resultat.

Vem kan behöva coaching?
Känner du dig stressad?
Är du orolig?
Är du deppig?
Är du rädd?
Vill du byta jobb men vågar inte?
Har du tappat fotfästet i livet?
Har du hamnat i en återvändsgränd?
Utbränd?, eller är du på väg?
Relationerna knakar?
Har du ingen livslust?
Känner du mycket ilska och frustration?
Har du en dröm som du vill uppnå?

Ge ditt liv ett meningsfullt innehåll
Dina tankar och dina känslor och just ditt sätt att reagera på en situation eller ett problem påverkar inte bara dig själv utan även alla i din omgivning. Detta speglar sig i ditt kroppsspråk, i din utstrålning, i din mimik, i din andning och även i ditt sätt att röra dig. Oavsett vad du upplever som problem reder vi ut det tillsammans och jag coachar in dig på rätt spår igen så att du får ny kraft och energi. Jag arbetar med positivt tänkande, personlig utveckling, tankens kraft och kroppskännedom. Så småningom kommer du att känna dig trygg i dig själv och med trygghet och tillit och självförtroende tar du ett nytt ansvar över ditt eget liv. Du kommer att uppleva en ny glädje, en harmoni och du kommer även att se på livet med nya och fräscha ögon. Vill du få ett nytt och kanske roligare och sundare liv är du välkommen till mig.

Hör av dig snart!
Livet är alldeles för kort för att kastas bort

Erbjudande privata konsultationer!
Pris 850:-/timme
Paketpris 4 ggr för 2.550:-

Våga prova! Var rädd om dig själv!

Ett coachingsamtal kan vara början till ett nytt liv, ett steg på vägen. Pris till företag varierar, vänligen kontakta mig för mer information.
Jag skickar gärna en offert eller så möts vi och går igenom och sätter ihop ett paket som matchar just er personal.